Contact

Contactgegevens: OBS De Rythmeen

Prins Constantijnlaan 1, 7437 BX Bathmen
T 0570-542053 | E info@scholenbathmen.nl

De school is geopend op werkdagen van 8.00 – 16.30 uur.


BSO en peuterwerk De Rythmeen 
www.dok13.info 
T 06-50264881 | E psz@rythmeen.nl | E bso@rythmeen.nl


College van Bestuur 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
Bezoekadres:
Andriessenplein 22A
7425 GX Deventer
Postadres:
Postbus 502
7400 AM Deventer
T 0570-782401
Voorzitter College van Bestuur: Mevr. Yvonne de Haas
E openbaaronderwijs@opo-deventer.nl
www.openbaaronderwijsdeventer.nl 


Sine Limite 
Samenwerkingsverband
www.sinelimite.nl 
T 0570-745610


GGD 
www.ggdijsselland.nl/jeugdgezondheid 


Centrum voor Jeugd en Gezin 
T 088-0030066
www.cjgdeventer.nl  
T 14 0570 (geen netnummer nodig) | E info@gezinscoachdeventer.nl


Vertrouwenspersoon 
Vertrouwenspersoon OPOD
T 088-0931000


Landelijke vertrouwensinspecteur  
T 0900-1113111


Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 
T 030-2809590 | E info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl


Leerplicht
Gemeente Deventer
Postbus 5000
7400 GC Deventer
T 14 0570


Inspectie basisonderwijs
Postbus 10048
8000 GA Zwolle
T 088-6696060
www.onderwijsinspectie.nl 


Stichting Leergeld Deventer
www.leergelddeventer.nl  
Postbus 295,
7400 AG Deventer
T 0570-672599