Nieuwe schoolgids 2018-2019

Datum gepubliceerd: 10 september 2018

Samen met nog 16 andere basisscholen vormt De Rythmeen het aanbod voor het openbaar primair onderwijs van de gemeente Deventer. Door middel van de schoolgids willen we u een beeld geven van waar het openbaar primair onderwijs, en in het bijzonder waar de Rythmeen voor staat. Onze visie komt aan bod, net als de uitgangspunten van ons onderwijs en praktische zaken die handig zijn om als ouder(s)/verzorger(s)* te weten als uw kind naar “De Rythmeen” gaat. 

Van actuele plannen en gebeurtenissen op school houden wij u tijdens het schooljaar op de hoogte, via digitale nieuwsbrieven en onze website. Wilt u uitgebreide informatie over zaken als onze visie, doelstellingen, onderwijs en kwaliteitszorg, dan is dat te vinden in ons schoolplan, dat u kunt inzien op school. De Rythmeen valt onder het Rijksinspectie kantoor Zwolle. 

Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind het jaarrooster 2018-2019 mee naar huis. Deze staat ook op de website. Noteert u a.u.b. goed alle data in uw eigen agenda. 

Wij hopen dat uw kind het komende schooljaar weer met plezier naar school zal gaan. Wij zullen daar, samen met u, graag ons steentje aan bijdragen, want uiteindelijk is het welzijn van onze kinderen, voor ons van het allergrootste belang. We trekken daarbij graag samen op met u als ouder(s)! 

De schoolgids van basisschool “De Rythmeen” voor het schooljaar 2018-2019 kunt u vinden bij downloads. 

 Het team van obs “De Rythmeen” 

 *In deze schoolgids schrijven we voor de leesbaarheid overal ‘ouder(s)’, maar uiteraard bedoelen we hiermee ook ‘verzorger(s)’. 

 

Klik op onderstaande link voor de schoolgids:

Schoolgids_1819_Rythmeen