OR/MR/LR

Onze school… en de geledingen


Ouderraad (OR)

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die zich inzet voor De Rythmeen. Ze helpen bij activiteiten binnen en buiten de school, zoals bijvoorbeeld de sinterklaas- en kerstviering en de feestelijke ouderavond. Daarnaast beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad coördineert het ophalen van oud papier in een deel van Bathmen waarmee het te besteden budget verhoogd wordt.

 

Meepraten en meedenken (MR)
De Medezeggenschapsraad (MR) van De Rythmeen bestaat uit zes bij de school betrokken personen die met de directie overleggen over het schoolbeleid. De MR moet bepaalde besluiten van de directie of het schoolbestuur goedkeuren; over een aantal andere besluiten of activiteiten wordt de MR om advies gevraagd. Daarnaast is er ook een raad voor alle Deventer openbare scholen samen (de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, GMR), die met het bestuur van alle Deventer openbare basisscholen overlegt over het bestuursbeleid. De MR van de Rythmeen wordt in de vergaderingen van de GMR vertegenwoordigd door twee MR-leden. De MR vergadert volgens een jaarrooster. De vergaderingen zijn openbaar. Bij een deel van de vergaderingen is de directie aanwezig.
Elke twee jaar zijn er verkiezingen voor nieuwe MR-leden, waaraan alle ouders kunnen deelnemen.

Leden oudergeleding: Janneke Veldhuyzen (voorzitter), Helene Donkers, Rik Portengen
Leden personeelsgeleding: Monique Achtereekte, Judith Feijen, Carmen van der Meer

 

 Leerlingenraad (LR)

Ook de leerlingen hebben op de Rythmeen een stem. Uit de groepen 5 t/m 8 worden 2 leerlingen gekozen middels verkiezingen in de eigen groep. Deze leerlingen nemen zitting in de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert regelmatig over eigen ingebrachte onderwerpen of over onderwerpen waarvan het team van De Rythmeen graag de mening van de leerlingen wil weten.