Rythmeen-entree

De Rythmeen

Welkom op de website van OBS De Rythmeen


De Rythmeen is een openbare basisschool in Bathmen. Ieder kind is welkom en dat kenmerkt de openbare school. De school bestaat uit 8 groepen en telt circa 200 leerlingen. Het team bestaat uit 18 leerkrachten, een administratief medewerker en een conciërge. Daarnaast zijn er leerkrachten voor Humanistisch vormingsonderwijs en Godsdienst onderwijs.

In het logo van de school treft u een bijenraat aan met acht cellen. Deze staat symbool voor de acht jaargroepen en tevens voor samenwerking en verbinding.  De leerlingen zitten op grond van hun leeftijd bij elkaar in een groep.

Alle leerlingen krijgen de basisleerstof aangeboden. Op onze school nemen de cognitieve vakken (taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie) een belangrijke plaats in. Deze vaardigheden heeft iedereen nodig om zich later in onze maatschappij te kunnen handhaven. Naast deze basisvaardigheden besteden we ruime aandacht aan de creatieve ontplooiing van onze leerlingen. We vinden dat een kind zich zo harmonieus mogelijk moet kunnen ontwikkelen. Daarom vormen handvaardigheid, tekenen en muzikale vorming een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.