Hoofdluisbestrijding

Hoofdluiscontrole


Er is op de Rythmeen een Ouderwerkgroep Hoofdluisbestrijding van ongeveer 15 vaders/moeders. Iedere maandag na een vakantie controleren we alle klassen op hoofdluis en neten. In de nieuwsbrief worden de controlemomenten aangekondigd. 
 
De ‘luizenvaders/moeders’ doorzoeken niet de hele haardos, maar controleren alleen de plekken op het hoofd waarvan de GGD heeft aangegeven dat neten en de luis zich daar het meest bevinden omdat dit de warme plekken zijn: de pony, achter de oren, de kruin en de nek. We voeren de controle uit met een puntkam. Na controle van elk kind wordt deze schoongemaakt met alcohol. Om onrust in de klassen te voorkomen worden de controles meestal uitgevoerd in het overblijflokaal, ook al omdat daar voldoende licht is. Vaak wordt eerst de jongste klas gecontroleerd en zo wordt de hele school doorgewerkt tot alle klassen geweest zijn. De kinderen zijn inmiddels zo aan de controles gewend dat ze het al heel gewoon vinden. Per klas kost de controle ongeveer 10 tot 15 minuten. Er wordt bijgehouden welke kinderen gecontroleerd zijn. Als kinderen op de dag van de controle afwezig zijn worden ze later door een van de coördinatoren alsnog gecontroleerd. 

Wat kunt u doen om de controle zo goed mogelijk te laten verlopen? 
Veel kinderen gebruiken tegenwoordig gel. Als er gel in het haar zit is controle op luizen bijna niet mogelijk. Wij verzoeken u dan ook om op de dag van de controles geen gel te (laten) gebruiken. Ook verzoeken wij u om op de dag van de controles vlechten achterwege te laten. 
 
Wat als er wat wordt gevonden?  
Als bij een van de kinderen hoofdluis of neten worden aangetroffen neemt een van de coördinatoren gelijk contact op met de betreffende ouders/verzorgers met het verzoek het kind van school op te halen en te behandelen volgens de geldende richtlijnen. Indien de ouders/verzorgers niet in de gelegenheid zijn om te komen moeten de kinderen na schooltijd z.s.m. thuis behandeld worden. Ook de leerkracht van de betreffende leerling wordt geïnformeerd door de coördinator. Twee weken nadat er hoofdluis is aangetroffen wordt de hele klas opnieuw gecontroleerd. 
 
Wat als u zelf wat vindt of vermoedt bij uw kind? 
Als u denkt dat uw kind hoofdluis heeft, verzoeken wij u direct contact op te nemen met de leerkracht of met een van de coördinatoren. Zij kunnen uw kind dan direct onderzoeken. Als blijkt dat inderdaad sprake is van hoofdluis gaat een en ander op dezelfde wijze als wanneer er bij de reguliere controles wat wordt gevonden. Overigens zijn neten makkelijk te verwarren met roos. Het verschil is dat roos los in het haar zit terwijl neten zitten vastgekleefd aan een haar. Voor elke kleuter hangt er het hele schooljaar een luizenzak aan de kapstok. Daar kunnen de kinderen hun jas en tas in doen. Het is de bedoeling dat een kind 1x een luizenzak krijgt  tijdens zijn kleuterperiode en er dus zorgvuldig mee omgaat. Als uw kind op peuterzaal heeft gezeten, verzoeken wij u de luizenzak naar de Rythmeen mee te nemen. De zakken worden een aantal keren per schooljaar gewassen. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hangen hun jas en tas in de daarvoor bestemde locker. 

Wieteke Weijl is de hoofluiscoördinator. Ze is bereikbaar via wieteke.weijl@home.nl

In onderstaande link leest u het hoofdluisbeleid van de Rythmeen.

2018-02-13 Hoofdluisbeleid