Opleidingsschool

Opleidingsschool


Het kan voorkomen dat uw kind op onze school te maken krijgt met een student van de pabo die lessen geeft aan de groep van uw kind. 
Vier schoolbesturen in de Stedendriehoek en de Deventer Pabo werken samen bij de opleiding van studenten binnen  ‘De Opleidingsschool De Stedendriehoek Overijssel-Gelderland’, met de bedoeling volgens het concept van opleiden in de school de student samen op te leiden.   
Alle openbare scholen in Deventer zijn Opleidingsschool.  
 
We werken samen aan: 
– een betere afstemming tussen het stageprogramma van de student en het programma van de basisschool; 
– een grotere verantwoordelijkheid bij de inzet van de student tijdens stages;  
– een oplossing voor het lerarentekort door a.s. leerkrachten aan ons te binden; 
– voldoende tijd en ruimte voor de ontwikkeling van personeel binnen de scholen.  
Door het concept van Opleiden in de school ontstaat er op meerdere niveaus gelegenheid om te leren: kinderen leren van leraren en aankomende leraren, aankomende leraren en onderwijsassistenten leren van de zittende leraren en de zittende leraren professionaliseren zich door de begeleiding van aankomende leraren. Op deze manier is er sprake van een voortdurende schoolontwikkeling wat het onderwijs ten goede komt.  
 
Opleiden in de school gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van de student. Een goede samenwerking biedt winst voor alle drie de partijen; de student, de school en de opleiding. De studenten worden op onze school begeleidt door ‘opleider in de school’. De ‘opleider in de school’ is daarvoor één middag per week uit geroosterd en bezoekt regelmatig de studenten terwijl zij lesgeven