Pestprotocol

Pestprotocol


Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Hoe gaan we om met pestgedrag op school kunt u lezen in ons pestprotocol welke u kunt vinden bij de downloads.