Peuterspeelzaal

Peuteronderwijs


Vier ochtenden in de week is het een levendige bedoening in de peuterspeelzaal! Van 8.30u tot 12.30u kunnen peuters van 2 tot 4 jaar bij ons komen spelen. We werken met een ‘vast’ dagritme: kring, activiteit/spel (binnen of buiten), eten en drinken, activiteit/spel (binnen of buiten), afscheid. Door de wisselende samenstelling van de groep ziet elke dag er binnen dit dagritme net even anders uit. Wij sluiten aan bij de thema’s van de basisschool en nemen vaak even een kijkje in de school met de oudste peuters. Zo is de kleuterklas al bekend terrein wanneer zij naar school mogen.  
 
De Rythmeen en peuterspeelzaal werken samen om de peuters voor te bereiden op een drempelloze entree in het basisonderwijs. Om dit te realiseren en te borgen maken pedagogisch medewerkers onderdeel uit van het team van de school en voert de schooldirecteur de dagelijkse regie. Doordat de uitgangspunten van onderwijs en opvang op elkaar afgestemd zijn, hebben pedagogisch medewerkers dezelfde pedagogische insteek als de leerkrachten van de school. Ook heeft de inzet van de begeleiding van de kinderen dezelfde uitstraling. Hierdoor is het een kleine stap van peuterspeelzaal naar school. 
 
In de dagelijkse praktijk 
Natuurlijk is er alle ruimte om te spelen. Het is belangrijk dat de peuter zich samen met zijn leeftijdgenootjes thuis voelt in de peuterspeelzaal. Kinderen krijgen bij hun spel materialen aangeboden waar het qua leeftijd en belangstelling aan toe is. Door ook ontwikkelingsgerichte materialen aan te bieden worden peuters uitgedaagd net een stapje verder te gaan. Hierdoor ontwikkelt het meer vaardigheden en zelfvertrouwen. Uw kind is trots op zichzelf. 
 
School heeft samen met de peuterspeelzaal een “startkwalificatie” ontwikkeld voor kleuters. Op basis hiervan wordt er gericht ingezet op de ontwikkelingsbehoefte van peuters zodat zij met de juiste bagage, drempelloos instromen in het primair onderwijs. Als onderwijs en opvang samen al twee jaar kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van peuters maken deze kinderen een vliegende start in groep 1! Van deze voorsprong hebben ze straks 8 jaar profijt! 
 
Met de doorgaande lijn van ontwikkelingsgerichte activiteiten kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen: vroegtijdige signalering, afgestemde zorg of extra mogelijkheden voor ontwikkeling. School werkt bij deze ontwikkeling met het Oké Overdrachtsformulier voor voorschoolse voorziening naar basisonderwijs.  
 
De peuteropvang komt in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst voor werkende ouders. Aanvragen op www.belastingdienst.nl. De peuteropvang komt ook in aanmerking voor de gemeentelijke regeling van wederkerigheid. Indien niet beide ouders werken maar wel een bijdrage leveren aan het maatschappelijk belang, neemt de gemeente Deventer de kosten op voor de peuteropvang. Voor meer informatie: www.dok13.info of op 06-50264881. 
 
Benieuwd? Kom eens binnen kijken, de koffie staat klaar

Meer informatie over het reilen en zeilen in onze peutergroep, vindt u in onze overzichtelijke infogids.